TISDAG 6 SEPTEMBER 2022

God skörd för lantbrukare i Västsverige

En tidig vår har gynnat grödorna i Västra Götaland. Men de ökade kostnaderna för insatsvaror är orosmoln. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank.

Våren kom tidigt till Västra Götaland. Det har gynnat en god övervintring av de grödor som såddes i höstas. Det har också inneburit en tidig sådd, som i Skaraborg kunde starta redan i mars.

Volymen varierar från normal till mycket bra. Detta beroende på bl.a. sort av gröda, väder och vilka insatser som gjorts.

– Vi har haft en mycket god skörd på samtliga grödor av spannmål. Det är faktiskt den högsta volymen jag haft under mina 33 år som bonde. På grund av torka under sommaren hade vi en något låg andraskörd på vallen, säger Anders Wallskog, lantbrukare i Moholm, norr om Skövde, och ledamot i Landshypoteks regionstyrelse Väst.

De ökande kostnaderna för nödvändiga insatsvaror är ett orosmoln.

– Vi fick ändå en tidig skörd med bra priser. Det gör att trots det höga kostnadsläget så sår de flesta lika mycket eller mer höstgrödor om vädret blir gynnsamt i september. Det finns en tro på fortsatt bra prisnivå på avsalugrödor och de flesta har fått tag på utsäde och gödning till höstsådden, säger Ulf Ohlsson lantbrukare i Åsa i norra Halland och ordförande för Landshypotek i region Väst.

Om lantbruken i Västra Götaland

Västra Götaland är en av Sveriges största jordbruksregioner och står för cirka 20 procent av landets nettoomsättning inom jordbruk och livsmedelsindustri. Sammanlagt har regionen landets största åkerareal och flest antal nötkreatur. Inriktningen på lantbruken har här stor variation. En betydande del utgörs av spannmålsodling men många gårdar har också djurhållning för mjölk-, kött- och äggproduktion.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Landshypotek Bank