FREDAG 2 SEPTEMBER 2022

Vänsterpartister åkte Kinnekullebanan och gav förslag på satsningar

Vänsterpartiet vill satsa 600 miljarder på Sveriges järnvägar.
- Den regionala järnvägen Kinnekullebanan behöver rustas upp, säger Egon Frid (V), ledamot i kollektivtrafiknämnden.
- Både själva tågen och banvallen, men även dess teknik har problem idag. Det är också prioriterat att så snabbt som möjligt byta till ett fossilfritt bränsle.

Vänsterpartister från riksdag, region och kommuner har i veckan åkt tåg på Kinnekullebanan.
- I riksdagen har vi i Vänsterpartiet föreslagit medel till att renovera Kinnekullebanan, som en del av den nationella planen för infrastruktur, säger Jessica Thunander (V), riksdagsledamot från Skaraborg och ersättare i trafikutskottet.

Kinnekullebanan är en viktig fråga i Skaraborg, speciellt efter en storsatsning på en batterifabrik i Mariestad, som kommer att erbjuda många arbetstillfällen.
- Kinnekullebanan är en del av det vi behöver få bättre funktion på, inte minst för att flera ska kunna pendla och för godstrafik, säger Marie Engström Rosengren (V) ledamot i kommunstyrelsen i Mariestads kommun. - Men även för besöksnäringen som kan få ett uppsving.

Vänsterpartiet ser brister i informationen när trafiken är påverkad, och att ersättningsbussar inte alltid är anpassade för allas tillgänglighet.
- Det har länge varit orimligt att resa på banan, säger Louise Jeppsson (V), ledamot i styrelsen för Västtrafik AB.
- Det är ju bara om vi drar åt samma håll, som vi i Vänsterpartiet gör på alla politiska nivåer, som vi snabbt kan göra verklighet av en renoverad bana med fossilfritt drivna fordon och bra tillgänglihet, säger hon.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen