MÅNDAG 30 MAJ 2022


Mariestads kommun satsar på att lyfta förskolornas och skolornas utemiljöer i ett projekt som spänner över tre år - Foto/källa: Mariestads kommun

Mariestads kommun satsar på likvärdiga skolgårdar

Mariestads kommun satsar på likvärdiga utomhusmiljöer på förskolor och skolor. Totalt investeras tolv miljoner kronor över tre år för att höja trivseln på skolgårdarna och uppmuntra till lek och rörelse, vilket har många positiva hälsoaspekter.

Efter fjolårets inventering av skolornas utemiljöer har vår produktionsavdelning i samarbete med fastighetsavdelningen kommit igång med det efterlängtade arbetet på skolgårdarna. Just nu håller vi till i Hasslerör där utemiljöerna på både förskola och grundskola kommer att få ett lyft. Målsättningen är att skapa utemiljöer som uppmuntrar till kreativ lek.

På förskolan blir det motorikbana, klätterställningar och gungor. När vi är klara här går vi vidare till grundskolan där vi bland annat köpt in en multiarena, berättar Olof Carlström, enhetschef på produktionsavdelningen.

Likvärdiga miljöer

Det övergripande målet med projektet är att skapa likvärdiga utomhusmiljöer på skolorna i Mariestad.

Det är behoven som styr, så det kommer inte att vara samma insatser på varje skola. Det känns kul att kommunen satsar på den här typer av grejer, jag tror att det är ett väldigt uppskattat projekt, säger Linus Gradén, projektledare på tekniska.

Totalt investeras tolv miljoner kronor för att skapa trivsamma skolgårdar. I den första etappen ingår förskolorna Regattan och Hasselbacken utöver insatserna i Hasslerör.

Uppdraget om att göra en översyn samt ta fram en prioriteringslista för de kommunala skolornas utemiljöer kommer från utbildningsnämndens arbetsutskott. Senare har kommunfullmäktige beslutat att avsätta medel för projektet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun