TORSDAG 26 MAJ 2022

Covid-19 läget i Skaraborg

De aktuella sifforna för antalet bekräftade fall av Covid-19 i Skaraborg. På grund av att testningen minskat och nu istället koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är mörkertalet ute i samhället ovisst när det gäller antalet fall av covid-19.

Uppdatering av aktuella siffror redovisas varje torsdag.

Siffrorna är hämtade från Folkhälsomyndigheten

OBS!
Statistiken för inneliggande patienter med Covid-19 på sjukhusen i VGR upphörde att redovisas den 18 maj 2022. Det beror på att Socialstyrelsen bedömer att behovet inte är tillräckligt stort.