TISDAG 24 MAJ 2022


Marjarp, Falköping - Foto/källa: Jula

Jula satsar på hållbara transporter och produkter

Jula har publicerat sin hållbarhetsredovisning för 2021. - Att utveckla klimatneutrala transportlösningar och förlänga livslängden på våra produkter är två områden där vi flyttat fram positionerna, säger Maria Ragnarsson, Sustainability Manager på Jula.

Satsar på hållbara transporter

En del av Julas hållbarhetsåtagande handlar om att vara klimatneutrala senast 2030. Att utveckla hållbara transporter är viktigt för att nå den målsättningen.

- Vi har bland annat investerat i två tankstationer med det förnybara bränslet HVO. Den ena ligger i anslutning till centrallagret i Skara och den andra på vår tågterminal i Falköping. Våra fordon som kan köras på HVO tankas där och vi erbjuder även våra transportörer att tanka HVO, berättar Maria.

Genom systerföretaget Jula Logistics fortsätter Jula också att öka sina transporter med tåg.

- Under 2021 ökade antalet tågomlopp till 345 från 292 året innan. En tågresa motsvarar 28 lastbilar och genom att flytta så mycket gods som möjligt från väg till järnväg minskar vi koldioxidutsläppen, fortsätter Maria.

Utvecklar produkten

En viktig målsättning i klimatarbetet är att förlänga produkternas livslängd. Julas kvalitetscenter spelar en nyckelroll för att säkra kvalitet, produktsäkerhet och funktioner.

- Vi invigde vårt kvalitetscenter i Skara förra året och fortsätter vårt långsiktiga arbete för att våra produkter ska minska sin klimatpåverkan. Det handlar om ökad cirkularitet, längre livslängd och ett hållbart användande av produkterna. Våra produkter ska uppfylla de krav som finns och kunderna ska känna sig trygga och nöjda när de handlar på Jula, säger Maria.

Implementerar nya arbetssätt

Jula vill ta ansvar och vara ärliga, både som arbetsgivare och affärspartner, och arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön.

- Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats och de arbetssätt vi införde under pandemin har utvecklats till ett nytt, flexiblare arbetssätt. Vi vill kombinera företagets bästa och individens behov och skapa en balans i arbetslivet såväl som i livet. I slutändan handlar det om att vi tillsammans ska uppnå vår gemensamma målsättning på bästa sätt, avslutar Maria.

Lägger ribban högt

Jula har genomfört flera positiva insatser under året för att minska klimatavtrycket men en hel del arbete kvarstår.

- Vi är stolta över det vi gjort och lägger ribban högt vad gäller vårt hållbarhetsarbete. Jula Hodlingkoncernen vill utvecklas långsiktigt och hållbart för framtida generationer. På Jula siktar vi alltid högre och det gäller även vårt miljöåtagande, avslutar Maria.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jula Holding