TORSDAG 19 MAJ 2022

Nytt sätt att öka säkerheten vid oskyddade plankorsningar

Genom en innovationsupphandling har Trafikverket tagit initiativ till nya sätt att varna och uppmärksamma trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar. Resultatet av forsknings- och innovationsprojektet blev en teknisk lösning, en app i mobilen.

Den 19 maj demonstrerades en prototyp på den tekniska lösningen i Linköping – en app som företaget Digital Tvilling AB tagit fram. Med appen aktiverad i mobilen ska man som trafikant, till exempel gående, cyklister och bilister, bli uppmärksammad på ankommande tåg om man befinner sig i närheten av en oskyddad plankorsning.

Så här är den tekniska lösningen tänkt att fungera

Via till exempel en mobiltelefon eller bilnavigator görs trafikanten genom ett passivt textmeddelande uppmärksam på att en obevakad plankorsning närmar sig. Om ett tåg samtidigt är på väg varnar systemet aktivt i form av text och ljud, inklusive en kartbild med trafikantens position i förhållande till plankorsningen.

– Tekniken är beprövad, det nya är att den används för att varna vägtrafikanter för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar, förklarar Torbjörn Biding, utredare, Trafikverket. I praktiken fungerar det som geostaket och är baserat på GPS och skyddszoner. Systemet är helt fristående, det vill säga inte hopkopplat med järnvägens slutna system. Projektet är en tvåstegsraket, den tekniska funktionen är det första steget, det andra steget som vi upphandlat är en affärsmodell, ett upplägg som marknaden ska kunna använda för att driva det här vidare när projektet avslutas.

Appen är ett komplement - ersätter inte det systematiska säkerhetsarbetet

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Problemet är störst inom tätort, för gående, och för fordon i oskyddade plankorsningar utanför tätort där plankorsningar saknar aktiva skyddsanordningar med bommar eller ljud- och ljussignaler.

Trafikverket arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar med förhöjd olycksrisk. Det innefattar både enskilda plankorsningar och hela järnvägsstråk. En utmaning är att det tar lång tid att bygga bort oskyddade plankorsningar och göra åtgärder, därför är fler lösningar välkomna. En digital lösning som den här appen och en affärsmodell kan bidra till en ökad säkerhet på ett nytt och snabbt sätt.

Fortsatt utveckling och samarbete mellan flera aktörer

– För att ta den digitala funktionen vidare behövs samarbeten och beslut bland annat inom branschen, konstaterar Lena Erixon, ordförande Järnvägsbranschens samverkansforum. Det ger Digital Tvilling AB nödvändiga förutsättningar att ta nästa steg. En förutsättning för att den digitala funktionen ska fungera fullt ut är att alla tåg är utrustade med GPS, och för att nå dit behöver många samarbeta och bidra på olika sätt.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafikverket