ONSDAG 18 MAJ 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 18 maj på förmiddagen fanns det totalt 74 inneliggande patienter med covid-19, varav 5 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 7 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 56 varav 4 IVA
Sjukhusen i Väster: 4 varav 0 IVA
Skaraborgs sjukhus: 7 varav 1 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 2 varav 0 IVA

Källa: VGR