FREDAG 13 MAJ 2022


WWF ber allmänheten rapportera vilka fiskar de ser under livesändningen i Bottenhavet. Den pågår till och med 27 maj - Foto: Johan Hammar

Premiär för livesändning "slow TV" av gäddvandring i Bottenhavet

Nu är WWF Sverige återigen igång med livesändning av gäddvandring, denna gång från Höga Kusten i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Livesändningen, i form av “slow TV” under ytan visar hur fisken från Bottenhavet vandrar upp till skyddade lekområden i sötvatten för att leka. WWF uppmanar allmänheten att hjälpa till och rapportera in här.

– Förra året kunde vi se vad som hände under havsytan i Stockholms skärgård. Nu är det fiskarna i Bottenhavet som står på tur. Vi vet att fiskvandringsvägar som denna i Höga Kusten är väldigt värdefulla för rovfiskar som gäddan. De är viktiga för att få hela Östersjön att må bra på sikt, säger Yvonne Blombäck, senior programsamordnare Kust och Skärgård, WWF.

Hoten är flera mot gäddorna och abborrarna i Östersjön, bland annat för att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning, samtidigt som övergödning och ett långvarigt överfiske till havs förändrat det känsliga innanhavets ekosystem.

Direktsändningen är en del i projektet “Återskapa Östersjöns livskraft”. Ett projekt där WWF i tre områden utmed Östersjökusten tillsammans med Länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och Kristianstads Vattenrike med finansiering från Svenska Postkodlotteriet, bland annat ska återskapa fria vandringsvägar för rovfiskar som gädda och abborre.

I Höga Kusten finns inte lika många grunda havsvikar, som abborre och gädda kan leka i, som det finns längs Östersjöns andra kuststräckor.

– Ett sätt att hjälpa abborre och gädda är att se till att de har tillgång till lämpliga lekområden i sötvatten som de kan simma upp till. De behöver också grunda havsvikar som inte har problem med övergödning eller annan störning. I projektet arbetar vi därför med att åtgärda vandringshinder, minska näringsläckaget från land samt att anlägga lämpliga lekområden, så kallade ’gäddfabriker’, säger Lotta Nygård, marinbiolog på Länsstyrelsen Västernorrland.

WWF ber allmänheten samt skolklasser att titta på livesändningen, observera och rapportera vilka fiskar de ser. Om du ser en gädda, abborre eller andra arter simma förbi, kan du fylla i ett webbformulär. Lärare kan förslagsvis involvera sina elever genom att avsätta en lektion för att prata om Östersjön, gäddor och varför fisken vandrar.

– Syftet är att visa hur bra det kan blir för fiskarna-som gädda och abborre- när vi skyddar dem genom att skapa fria vandringsvägar till lekområden. Vi vill också förstås öka kunskapen om Östersjöns viktiga kustnära fiskarter. Allmänhetens rapportering hjälper projektet genom att insikterna ökar om när i tiden fisken vandrar och vilka arter som vandrar upp, säger Yvonne Blombäck.

Kameran är på plats från den 13 maj till och med 27 maj. Allmänheten kan följa sändningen i realtid via projektets hemsida, Naturum i Höga Kusten och Kristianstads Vattenrike samt på Baltic Sea Science Center på Skansen.

Du kan titta och rapportera in här.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: WWF