FREDAG 13 MAJ 2022

Göta kanal blir nationell cykelled  

Nu står det klart att hela Göta kanal klassas som nationell cykelled, Sveriges sjunde i ordningen. Därmed kvalitetssäkras samtliga sträckor längst den 220 kilometer långa kanalen upplevelsemässigt, säkerhetsmässigt och servicemässigt för sommarens cyklande turister.

Lagom till Göta kanals 200-årsfirande har Väghållningsmyndigheten och Trafikverket godkänt kanalen som nationell cykelled. Det innebär att alla sträckor längs kanalen kvalitetssäkras upplevelsemässigt, med fokus på cyklisternas säkerhet och service. Dessutom sätts enhetlig och tydlig skyltning upp längs sträckan och inom kort kommer också det cykelrelaterade utbudet på leden att utökas.

– Vilken födelsedagspresent för Göta kanal! Vi har länge satsat på cykelbesökarna, men nu kommer förhoppningsvis ännu fler att vilja uppleva den vackra och varierande leden längs kanalen, säger Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

Göta kanal sträcker sig 220 kilometer – varav 87 bilfria – mellan Mem i Norrköpings kommun och Sjötorp i Mariestads kommun. Redan idag är Göta kanal en uppskattad cykeldestination med mer än 100 000 besökande cyklister per år. Längs med kanalen finns sex cykeluthyrare och för den som vill kombinera cykling med boende och mat finns flera valmöjligheter.

Sveriges sju nationella cykelleder

1. Kattegattleden (390 km)
Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled. Den sträcker sig från Göteborg i norr till Helsingborg i söder.

2. Sydostleden (274 km)
Sydostleden går genom Småland till kustlandskapet i Österlen i Skåne.

3. Sydkustleden (260 km)
Sydkustleden sträcker sig från Simrishamn till Helsingborg.

4. Unionsleden (350 km)
Unionsleden sträcker sig från Karlstad till Moss i Norge.

5. Ätradalsleden (200 km)
Ätradalsleden sträcker sig från Falköping och Falkenberg.

6. Vänerleden (640 km)
Vänderleden är uppdelad i etapper som sträcker sig mellan Karlstad-Mariestad, Marestad-Vänersborg, Vänersborg-Åmål och Åmål-Karlstad. Leden knyter också an till Sveriges sjunde nationella cyckelled.

7. Göta kanal (220 km)
Göta kanal är Sveriges sjunde nationella cykelled som sträcker sig från Mem i Östergötland till Sjötorp i Västergötland.

För mer information om Göta kanal som cykeldestination.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Göta kanal