TORSDAG 12 MAJ 2022

Kinnekullesprinten - orienteringstävling i Hällekis

Söndagen den 5 juni blir det fart och fläkt, liv och rörelse i samhället, då kommer OK Klyftamo att arrangera Kinnekullesprinten, en orienteringstävling i Hällekis. I juni 2014 hölls en liknande tävling, då kallad Bruksortssprinten.

Likt förra gången så kommer målet/samlingsplatsen att vara på grönytorna vid dammen, där kan publiken följa tävlingarna och här kommer det också att finnas sekretariat, speaker, resultat, mat, mm.

Kinnekullesprinten är en print- stadsorientering i 2 etapper, en etapp startar klockan 12.00 den andra 15.00. En start vid järnvägsövergången mot Falkängen och den andra starten på Stalpa.

Uppskattningsvis kommer ca 1200 – 1500 löpare från södra/mellersta Sverige att delta i denna orienteringstävling. Och med tanke på alla löpare, funktionärer, åskådare med flera så lär det bli mångdubbelt med folk i samhället denna dag mot en normal dag.