ONSDAG 11 MAJ 2022


Foto från Pixabay

Statliga miljoner utvecklar Sveriges kulturskolor

Kulturrådet fördelar 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor. Kommunerna satsar bland annat på delaktighet, blåsmusik och digitalt skapande. Trenden går också mot ökad samverkan, då hela 219 kommuner vill samverka med andra kommuner – en ökning på 36 procent.

– Det är glädjande att allt fler kulturskolor får möjlighet till regional samordning och vill samverka både inom länet och över länsgränserna. Vi ser också att barn och ungas delaktighet och inflytande stärks inom kulturskolan som en del i arbetet med implementering av barnkonventionen som lag, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Många kommuner söker stöd för att kunna nå ut bättre till barn och unga inom glesbygd och områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat genom öppen verksamhet. Det är också vanligt att vilja öka inkluderingen av barn och unga med funktionsnedsättning.

– Vi ser också att kulturskolorna tar tillvara erfarenheter från pandemin och utvecklar digitala former och metoder för distansundervisning, som exempelvis skrivande, instrument eller låtskrivande på distans eller i hybridform, säger Madeleine Hermerén, handläggare vid Kulturskolecentrum.

Många kulturskolor beskriver att blåsmusiken behöver stärkas, både utifrån lokala erfarenheter och nationella undersökningar. Även satsningar på andra typer av orkester-, symfoni- och ensemblespel planeras, där elever från flera kommuner kan möta andra barn och unga.

– Att bredda verksamheten med flera konstarter och kurstyper är vanligt. Många vill utveckla eller fördjupa ämnen som dans, teater, film och digitalt skapande, säger Madeleine Hermerén.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kulturrådet