ONSDAG 11 MAJ 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 11 maj på förmiddagen fanns det totalt 75 inneliggande patienter med covid-19, varav 6 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 5 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 56 varav 4 IVA
Sjukhusen i Väster: 2 varav 0 IVA
Skaraborgs sjukhus: 7 varav 1 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 5 varav 1 IVA

Källa: VGR