MÅNDAG 9 MAJ 2022

Fisketillsyn i Vänerns fredningsområde för gös

Under den kommande veckan genomför Länsstyrelsen Västra Götaland en del av sin fisketillsyn inriktad på gös i Vänern.

Den så kallade fredningsperioden för gös pågår mellan 25 april och 25 maj. Då är det förbjudet att fiska gös i Vänerns fredningsområden. I samband med fredningsperioden genomför länsstyrelserna och Kustbevakningen fisketillsyn inriktad på gös.

De regler som gäller är i korthet:

Läs mer om aktuella regler i foldern: Fiskeregler i Vänern


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland