TORSDAG 5 MAJ 2022


Foto från Pixabay

Antennbyte på sändarstationen i Skövde

Från maj till mitten av juli kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Skövde.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Skövde kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.

Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott Tisdag den 10 Maj

Under tisdagen den 10 maj flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn, vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 05:05—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från stationen i Skövde. Det gäller även NENT Groups kanaler Rix FM och Star FM.

Byte av polarisation

I samband med antennbytet kommer utsändningen av Sveriges Radios programkanaler även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera antennen för att uppnå bästa mottagning. Byte av polarisation sker när sändningarna flyttas över till tillfällig antenn den 10 Maj.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Teracom