ONSDAG 4 MAJ 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 4 maj på förmiddagen fanns det totalt 99 inneliggande patienter med covid-19, varav 6 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:13 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 63 varav 3 IVA
Sjukhusen i Väster: 3 varav 1 IVA
Skaraborgs sjukhus: 12 varav 1 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 8 varav 1 IVA

Källa: VGR