ONSDAG 29 DECEMBER 2021


Foto/källa: Drivkraft Sverige

Den 1 januari höjs reduktionsplikten

För att nå de svenska klimatmålen till 2030 med hjälp av hållbara biodrivmedel har regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Den 1 januari sker en höjning av reduktionsplikten.

Reduktionsplikten för bensin och diesel infördes den 1 juli 2018 och från den 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att det blandas in biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 höjs reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel som ger branschen förutsättningar att ställa om här och nu i befintliga fordon och med befintlig infrastruktur. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel i”, säger Sofie Quant Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Reduktionspliktens utformning innebär årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Men det finns hinder som måste röjas så att den gröna omställningen kan fortsätta.

”Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel enligt Energiskattedirektivet, ETD. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska får fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD”, säger Sofie Quant.

I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel. En anledning är en ökad efterfrågan även globalt då allt fler länder skärper sina klimatmål. Därför behövs långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel så att investeringar och produktion kan öka.

”Vi ser också att förståelsen och kunskapen behöver breddas om den nytta hållbara biodrivmedel bidrar med. En stor fördel med biodrivmedel är att det kan tankas i befintliga fordon och infrastruktur redan i dag”, avslutar Sofie Quant.

Ta del av frågor och svar om reduktionsplikten


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Drivkraft Sverige