ONSDAG 22 DECEMBER 2021

Försäljning av Falkängen kan vara på gång

Enligt senaste sammanträdesprotokollet från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Götene kommun föreslår KSAU till kommunfullmäktige att ta beslut om att sälja Falkängens fastigheter till Kinnekulle vandrarhem och konferens AB för 1 500 000 kr, när ny detaljplan är klar.

Den 16 december 2019 tog Kommunfullmäktige beslut om att sälja Falkängens fastigheter under förutsättning att anläggningen kommer att drivas som boende- och besöksanläggning för tillfälligt boende, där kulturmiljön bevaras.

Tre anbudsgivare var intresserade av att köpa Falkängen, en arbetsgrupp har utvärderat de inkomna anbuden och förslår nu Kinnekulle vandrarhem och konferens AB som köpare av Falkängens fastigheter.

Försäljning får inte slutföras innan en ny detaljplan är klar.