FREDAG 17 DECEMBER 2021


Foto/källa: Skaraborgs Sjukhus

Fortsatt tillfälligt stängt på jourcentralerna i Falköping och Mariestad

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ger Närhälsan dispens att ha fortsatt stängt på jourcentralerna i Falköping och Mariestad till och med den 31 mars 2022.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att det ska finnas jourcentraler i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Närhälsan, som driver jourcentralerna på de fyra orterna, har lämnat in en dispensansökan om fortsatt tillfällig stängning av jourcentralerna i Falköping och Mariestad. Motiveringen är att jourarbetet behöver koncentreras till jourcentralerna i Lidköping och Skövde för att klara tillgängligheten dagtid på vårdcentralerna i området.

Koncernkontoret bedömer att vårdcentralerna kommer att ha en fortsatt ökad arbetsbelastning under våren 2022. Smittspridningen ökar och därmed ökar behovet av provtagning, smittspårning och vaccination. Det finns också ett uppdämt vårdbehov och många kroniskt sjuka patienter har inte fått sina kontroller i vanlig omfattning. Vårdcentralerna behöver därför prioritera och omhänderta den gruppen för att undvika komplikationer på lång sikt.

Nämnden menar också att med tanke på pandemin och att jourcentralerna varit stängda under en längre tid är det rimligt att verksamheten får tid på sig att öppna upp igen. Därför beviljas dispens under första kvartalet 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen