FREDAG 17 DECEMBER 2021


Foto/källa: Agne Hörnestig / Sjöfartsverket

Säsongspremiär för landets isbrytare

Årets isbrytarsäsong är igång och Sjöfartsverkets isbrytare Ale var först ut genom att assistera ett handelsfartyg in mot Piteå hamn. Säsongen inleds efter den senaste tidens snabba väderomslag, något som bidragit till att delar av Bottenviken belagts med is.

- Först ut för säsongen var vår isbrytare Ale som fick i uppdrag att assistera ett handelsfartyg in mot Haraholmen i Piteå. Trots den något tidiga säsongsstarten står vi från Sjöfartsverkets sida redo att assistera handelssjöfarten under dygnets alla timmar, säger Anders Dahl, chef för isbrytningen vid Sjöfartsverket.

Jämfört med fjolåret inleddes årets isbrytarsäsong något tidigare, men ligger fortfarande i linje med vad Sjöfartsverket bedömer som en normal isvinter. Trots att de senaste dagarna bjudit på något mildare väder har kylan ändå hunnit leta sig upp till landets mest nordliga hamnar och bildat en isläggning. Säsongsstarten innebär att samtliga av Sjöfartsverkets fem isbrytare Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer nu är driftsatta.

- Vad som är viktigt att komma ihåg är att våra isbrytare också utgör en samhällsviktig resurs. Utan dem skulle de norrländska hamnarna tvingas hålla stängt i upp till 130 dagar om året. Något som i sin tur skulle drabba svenskt näringsliv hårt eftersom att hela nio av tio varor till och från Sverige går via sjöfarten, säger Anders Dahl.

Från den 4 december gäller dessutom skärpta trafikrestriktioner för svenska hamnar mellan den finska gränsen och ner till Skellefteå, Ångermanälven samt mellan Köping och Västerås. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

Fakta – Sjöfartsverkets isbrytare

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram. Utan isbrytare riskerar vissa hamnar att behöva stänga ner verksamheten i upp till 130 dagar om året. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer.

Sedan en tid tillbaka pågår ett samarbete med Sjöfartsverkets finska motsvarighet om att ta fram en ny design för kommande generationers isbrytare, men ännu har inget beslut om finansiering fattats. Sjöfartsverket förordar att finansiering, samt även driften, av isbrytningsverksamheten läggs in i kommande nationell plan.

Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga och ingår i isbrytningsverksamheten som hjälpisbrytare.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sjöfartsverket