ONSDAG 15 DECEMBER 2021


Länsstyrelsen avlyser jakten när de fem lodjuren fällts eller påskjutits, eller om jakttiden löpt ut - Foto: Martin Fransson

Fem lodjur får skjutas i Västra Götaland

Den 1 mars startar licensjakten efter lodjur i Västra Götaland. Jakten avslutas när alla fem djur har fällts, eller senast den 31 mars.

Länsstyrelsen har beslutat att sammanlagt fem lodjur får jagas i fyra områden i länet. Områdena är utvalda utifrån förekomst av lodjur samt om de haft problem med angrepp på får. Jakten avslutas senast den 31 mars.

Högst ett (1) lodjur får fällas inom jaktområde 1 som består av Åmåls kommun.

Högst ett (1) lodjur får fällas inom jaktområde 2 som består av Färgelanda kommun.

Högst två (2) lodjur får fällas inom jaktområde 3 som består av Borås och Ulricehamns kommuner varav max ett (1) lodjur får fällas i Ulricehamns kommun.

Högst ett (1) lodjur får fällas inom jaktområde 4 som består av Tranemo och Svenljunga kommuner.

Länsstyrelsen bedömer att jakten kan ske utan att vi hamnar under miniminivån om tio lodjursföryngringar i länet per år.

Den som vill vara med och jaga måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister, och minst en gång i timmen under pågående jakt ringa till Länsstyrelsens telefonsvarare på 010-22 450 95, för att kontrollera hur många djur som återstår av tilldelningen. Så fort ett lodjur fällts eller påskjutits ska detta rapporteras till Länsstyrelsen på 010-22 450 90, för att inte fler djur än som tilldelats ska fällas.

Det går också att anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst för att få rapporter om skjutna lodjur.

Länsstyrelsen avlyser jakten när de fem lodjuren fällts eller påskjutits, eller om jakttiden löpt ut (31 mars).

Läs mer om villkoren för lodjursjakten i beslutet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland