MÅNDAG 13 DECEMBER 2021


Området Korstorp intill E20 i Mariestads kommun är högintressant ur ett etableringsperspektiv. Väg 202 mot Töreboda syns i bortre delen av bilden - Foto/källa: Mariestads kommun

Mariestads kommun förbereder sig inför större etableringar

Det råder ett högt tryck på etableringar i Mariestad och kommunen vill vara förberedd inför större förfrågningar. Att kunna erbjuda attraktiv mark samt ha planlagd industrimark ger goda förutsättningar att locka intressenter. Mariestads kommun jobbar på bred front för att skapa framtidens arbetstillfällen.

På måndagskvällen har kommunfullmäktige att ta ställning till ett markköp intill den norra infarten vid E20 i Mariestad. Tanken är att skapa ett sammanhållet verksamhetsområde för industri på cirka 150 hektar. En ny detaljplan för området håller på att tas fram och väntas gå ut på samråd någon gång kring årsskiftet.

Många förfrågningar

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) säger att trenden är tydlig, vi är på väg in i en ny industriera och där ska Mariestad vara en spelare att räkna med.

”Det här är ett steg i vårt långsiktiga arbete att skapa nya arbetstillfällen i Mariestad. Vi har aldrig haft så många förfrågningar som vi har nu med flera intressenter i skarpt läge. Det är nu den industriella förnyelsen sker, vi måste vara på tårna”, säger Johan Abrahamsson.

Mariestads kommun har under det senaste året förvärvat fastigheter, varav ett större markköp, i området Korstorp/Brodderud i närheten av den norra infarten intill E20. Kommunen äger sedan tidigare flera av de närliggande fastigheterna. Markköpen ökar områdets attraktivitet för etableringar samt ger goda förutsättningar att utveckla området med en sammanhållen infrastruktur.

Ser stora möjligheter

Utvecklingschef Jonas Johansson berättar att många har ögonen på Mariestad, allt ifrån mindre företag till stora aktörer på den internationella marknaden.

”Mariestad är attraktivt som etableringsort bland annat för vårt geografiska läge med närhet till E20, tillgången till mark och resurser samt att vi har en lång tradition av industriell kompetens. Vi ser stora möjligheter att framtidens arbetstillfällen kan skapas i Mariestad”, säger Jonas Johansson.

En större etablering skulle få synergieffekter för hela samhället. Det handlar om förskola, skola, vård och omsorg, näringsliv, infrastruktur och arbetsmarknad. Det handlar om vårt framtida gemensamma samhällsbygge.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun