SÖNDAG 12 DECEMBER 2021


Almirante Storni lossas samtidigt som vattenbegjutning pågår under söndagseftermiddagen - Bild Göteborgs Hamn AB

Lossning av Almirante Storni fortlöper enligt plan

Sedan bulkfartyget Almirante Storni anlöpte Göteborgs hamn under lördagen har arbetet med att parallellt släcka och lossa det skadade godset på fartyget pågått. Arbetet har fortsatt under natten till söndag och fortgår kontinuerligt och planenligt.

Efter att delar av den virkeslast som finns ombord på fartyget Almirante Storni börjat brinna av okänd anledning under lördagen den 4 december har en stor räddningsinsats pågått. Efter sex dagars släckningsarbete utan önskat resultat tog Transportstyrelsen under fredagen beslutet att fartyget skulle tas in i Göteborgs hamn – där hamnen förberett för mottagande sedan olyckan var ett faktum.

Vid lunchtid under lördagen nådde så fartyget kaj 615 i Skandiahamnen. Arbetet med att lossa last för att bättre komma åt att släcka glödande last sattes igång så snart fartyget förtöjts under lördagen.

”En imponerande logistik som pågår”

Det skadade godset lastas från fartyget till öppna containrar på kajen. Dessa körs i skytteltrafik på lastbil till Stena Recyclings närliggande återvinningscentral. Oskadat gods ställs på kajen och lastas därifrån till pråmar intill kajen.

– Det är en imponerande logistik som pågår just nu, som kan fungera tack vare en väldigt god samverkan mellan alla inblandade parter, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

– Vi ger Räddningstjänsten och bärgningsbolaget alla förutsättningar som efterfrågas för att de ska kunna genomföra sitt arbete enligt plan. Samtidigt har hamnens kunnat fortsätta operera utan några nämnvärda störningar varken på den nautiska sidan, i terminalerna eller på väg- eller järnvägssidan, fortsätter Elvir Dzanic.

Medan lossningen pågår vattenbegjuter Räddningstjänsten lasten ovanifrån med hjälp av vattenkanon från kajen för att vattnet ska kunna komma ner mellan trävirket, där det ger mest effekt. Resurser finns på plats utifall några nya behov uppstår i arbetet.

Några dagars fortsatt släckningsarbete

Vid 14-tiden under söndagen hade Räddningstjänsten Storgöteborg två enheter och en fältstab på plats i hamnen, totalt cirka 13 personer.

Räddningstjänsten Storgöteborgs bedömning är att arbetet med att komma åt glödhärdarna som finns i lasten kan komma att pågå i några dagar. Lossningen av last förväntas pågå i cirka en vecka, enligt det av rederiet kontrakterade bärgningsbolaget T&T Salvages bedömning.

Fortsatt samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg, Göteborgs Hamn AB, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, bärgningsbolag, terminaloperatören APM Terminals och andra berörda aktörer i och kring staden och hamnen har fungerat väl och alla har bidragit utifrån sina respektive uppdrag.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Göteborgs Hamn AB