FREDAG 10 DECEMBER 2021


Almirante Storni och KBV 001 - Fotograf: Manuel Tomar - Kustbevakningen

Förberedelser görs för att ta in fartyget till kaj

Kustbevakningen arbetar efter att verkställa den föreslagna bärgningsplanen som beskriver hur Amirante Storni ska tas in till kaj och bärgas. Arbetet påbörjas vid 6-tiden imorgon bitti.

Förberedelser pågår för fullt för en förflyttning. En bärgningsplan finns föreslagen som arbetet utgår ifrån.

– En rad samverkande aktörer sätter igång det praktiska arbetet vid 6-tiden imorgon bitti, säger Fredrik Tyrén, som är samverkansansvarig under insatsen på Kustbevakningen. Han betonar samtidigt att mycket kan hända som gör att tiden ändras.

En förflyttning innebär många riskmoment.

– Säkerheten går först, och i den ingår att få branden släckt och komma till avslut. Vi behöver hela tiden ta höjd för att komplikationer kan uppstå, fortsätter Fredrik Tyrén.

Även under fredagen gäller att branden pågår. Bekämpningen med stora mängder vatten har en dämpande effekt, vilket gjort att branden fortfarande inte spridits i lasten. Att sluta släcka är inte ett alternativ. Bränslet i bunkertankarna är alltjämt opåverkat, att pumpa bort det till ett mottagande fartyg är förberett men har inte varit nödvändigt hittills.

Under dagen har vädret vara fortsatt gynnsamt. Ytterligare värmeundersökningar planeras ske med hjälp av Polisens helikopter och räddningstjänstens drönare. På Kustbevakningens begäran finns även resurser tillgängliga från bland annat Försvarsmakten och Sjöräddningssällskapet SSRS.

– Situationen kräver många resurser som också sluter upp. Mycket kommer att ske den närmaste tiden, avslutar Fredrik Tyrén.

Kustbevakningen ansvarar för räddningstjänstinsatsen tills fartyget är förtöjd i hamn.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen