TORSDAG 9 DECEMBER 2021


Foto: Kustbevakningen

Stabilare väder och förstärkning – nu måste branden få en lösning

Förstärkningen med släckresurser minskar de stora påfrestningarna som varit de senaste dygnen. Släckvattnet har fortfarande en dämpande effekt, men det väntade sämre vädret efter den kommande helgen gör att situationen behöver få en lösning – fartyget kan inte ligga kvar där hon ligger.

Sedan onsdagskvällen deltar norska Kystvaktens KV Bergen, och ytterligare ett fartyg anlitat av ägaren till Almirante Storni, Loke Viking, i släckningsarbetet. Branden pågår fortfarande i den tätt packade virkeslasten. Den tidigare värmespridningen har inte fortsatt, vilket gör att den befarade eskaleringen uteblivit i nuläget.

Vädret har stabiliserats, vilket gör arbetsförhållandena mer gynnsamma.

– Vi har nu ett tidsfönster med bättre väder att använda till att lösa detta. Att ytterligare dra ut på tiden är inte hållbart, sett till uthålligheten för vår egen och övrig personal. Vi har också ett ständigt miljöhot i form av det bränsle som finns ombord, säger Fredrik Hallerström, räddningsledare på Kustbevakningen.

Under torsdagen sker ytterligare byten av Kustbevakningens personal, samt underhåll och viss materielförstärkning. Ytterligare resurser kan komma att behövas om situationen inte förbättras.

– Vi ser kontinuerligt över vad vi behöver, och flera länder i närområdet har erbjudit sina resurser och förbereder sig för att eventuellt kunna bistå, säger Fredrik Hallerström.

Ägaren till Almirante Storni, som har ansvaret för sitt fartyg, besättningen och lasten, arbetar parallellt med Kustbevakningen med att släcka branden med bogserbåtar och har nu fått ett stort tillskott av Loke Viking. Ansvaret för att ta fram en bärgningsplan ligger också på rederiet. En sådan plan ska i detalj beskriva hur en bärgning och bogsering går till. Det är angeläget att komma vidare i bärgningsfrågan och i den processen deltar flera aktörer.

– Fartyget kan inte ligga kvar där hon ligger, hon behöver flyttas till en plats i lä eller till hamn. Vi påskyndar den processen, tiden rinner iväg och prognosen visar att hårt väder snart är här, säger Fredrik Hallerström.

En förundersökning pågår om vad som kan ha orsakat branden. Åklagare har beslutat om att hålla upplysningsvisa förhör ombord på Alimrante Storni. Kustbevakningen biträder åklagaren med att utföra dessa åtgärder.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen