ONSDAG 8 DECEMBER 2021


Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021. Det är 8 procent mindre än 2020 års slutliga hektarskörd. Även odlingsarealen minskade kraftigt - Foto från Pixabay

Totala matpotatisskörden 15 procent mindre än i fjol

Årets totalskörd av matpotatis var 457 000 ton för riket, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2020. Jämfört med femårs­genom­snittet är det 12 procent mindre. Totalskörden 2021 är i nivå med 2018 års historiskt låga totalskörd.

Den låga skördenivån för matpotatis beror bland annat på en lägre hektarskördenivå. Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021. Det är 8 procent mindre än 2020 års slutliga hektarskörd. Även odlingsarealen minskade kraftigt. Den odlade arealen matpotatis minskade med nästan 1 200 hektar jämfört med 2020, till 14 940 hektar. Det är den minsta areal som någonsin redovisats i statistiken.

Obärgade arealer bidrar också till att minska totalskörden. Den främsta orsaken till 330 hektar obärgat 2021 är regn som dränkt grödan. Arealerna har då fått lämnas helt oskördade.

I Skåne och Hallands län minskade totalskörden med 16 respektive 14 procent och i Västra Götalands och Östergötlands län med 17 respektive 7 procent jämfört med 2020. I Örebro län var totalskörden 26 procent mindre. För övriga län med redovisning är skillnaderna i totalskörd jämfört med 2020 inte statistiskt säkerställda.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jordbruksverket