TISDAG 7 DECEMBER 2021


Foto/källa: Kustbevakningen

Vädret sliter på personal och materiel

Efter den tredje natten brinner det fortfarande i lasten på Almirante Storni. Räddningsarbetet tar små steg framåt, men vädret sliter på personal och materiel.

Vädret försämrades under måndagskvällen, med tilltagande vind på över 10 m/s, vilket gör situationen mer ansträngd än tidigare.

– Vi planerar för att hålla ut ytterligare flera dygn, att avbryta släckningen är inget alternativ, säger Jonas Holmstrand, Kustbevakningens räddningsledare.

Vattenbegjutningen fortsätter

Kustbevakningens KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton, tillsammans med bogserbåtar anlitade av ägaren till fartyget, fortsätter med oförminskad styrka att gjuta stora mängder vatten över den del av lasten där det brinner. Vattnet hjälper, men släcker inte.

– Det är bekymmersamt att branden inte är släckt, men den har inte spridits och fartygets skick är fortsatt gott. Våra ansträngningar är därför inte fruktlösa, vi tar små steg framåt samtidigt som vi planerar för och förbereder oss på att situationen skulle kunna vända och eskalera, säger Jonas Holmstrand.

Planerar för att komma in till hamn

Beslutet som gäller säger att Almirante Storni ska stanna kvar på positionen där hon befinner sig. Målet är att fartyget ska kunna komma till hamn, vilket ägaren tillsammans med Transportstyrelsen och Kustbevakningen redan planerar för. När det kan komma att ske, och till vilken hamn, är ännu inte bestämt.

Ägaren har ansvaret för fartyget, genom befälhavaren ombord. Det är också ägaren som ansvarar för att bärga fartyget, och få det bogserat från platsen. Innan det kan ske behöver ägaren presentera en bärgningsplan som Transportstyrelsen och Kustbevakningen godkänner. En sådan plan innehåller bland annat uppgifter om fartygets skick, vem som ska bärga det, hur fartyget ska kunna lämna platsen och sedan var, i vilken hamn, det ska tas emot. Allt detta behöver ske på ett säkert sätt så att människor eller miljö inte kommer till skada, samt så att branden ombord hålls kontrollerad, eller i bästa fall släckt.

Liksom vid grundstötningar, övervakar Kustbevakningen en bärgning och bogsering, med det främsta syftet att ytterligare komplikationer inte tillstöter och att olja inte kommer ut i vattnet.

Kustbevakningen återkommer till bärgningen, när ett sådant beslut finns. Då kan vi också berätta mer om bränslet ombord på haveristen, och vad som kan komma att ske med det.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen