TISDAG 7 DECEMBER 2021


Foto/källa: Kustbevakningen

Släckningen av den brinnande fartygslasten utanför Göteborg fortsätter

Brandbekämpningen på fartyget Almirante Storni utanför Vinga i Göteborgs skärgård är nu inne på sitt tredje dygn. Vädret har försämrats.

Text uppdaterad kl. 11.30 den 7 december 2021

Läget under tisdagsförmiddagen är följande:

Brandbekämpningen

Kustbevakningens KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton fortsätter att begjuta elden i oförminskad styrka tillsammans med bogserbåtar anlitade av ägaren till fartyget.

Brandhärden finns inne i lasten. Det innebär att vattenkanonerna inte träffar brandhärden direkt. Släckningen hjälper men släcker inte elden. Branden har inte spridit sig till övriga delar av lasten eller till fartyget. Fartygets säkerhet är ännu inte hotad.

Väderlek

Det är grov sjö, blåser sydostliga vindar knappt 12 meter per sekund och är några minusgrader. Det hårda vädret sliter hårt både på bemanning och utrustning. Ny personal och materiel transporteras ut till platsen. Vädret kommer att vara oförändrat de närmaste två dygnen.

Samarbete

Polisen bistår med en helikopter och räddningstjänsten med en drönare utrustade med värmekameror för att lokalisera brandhärdar, vilket ger mycket värdefull information.

Ombord på haveristen

Almirante Stornis besättning finns kvar ombord, liksom personal från Kustbevakningen. I nuläget finns ingen anledning att evakuera dem. Räddningstjänsten finns i beredskap och kan larmas ut vid behov. Det finns ingen överhängande fara för liv och hälsa.

Text uppdaterad kl 07:54 den 7 december 2021

Efter den tredje natten brinner det fortfarande i lasten på Almirante Storni.

Läget på tisdagsmorgonen är följande:

  • Kustbevakningens KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton, tillsammans med bogserbåtar anlitade av ägaren till fartyget, fortsätter med oförminskad styrka att gjuta stora mängder vatten över den del av lasten där det brinner. Släckningen hjälper, men släcker inte.

  • Brandhärden finns inne i lasten, som består av tätt packat virke, och syns inte utifrån. Det innebär att vattenkanonerna inte träffar direkt.

  • Branden har inte spridit sig till övriga delar av lasten eller till fartyget. Det innebär att fartygets säkerhet ännu inte är hotad.

  • Almirante Stornis besättning finns kvar ombord, liksom personal från Kustbevakningen och Räddningstjänsten. I nuläget finns ingen anledning att evakuera dem. Det finns ingen överhängande fara för liv och hälsa.

  • Under gårdagen gjordes den olja som finns ombord klar för att kunna avlägsnas från tankarna och pumpas över till annat fartyg, om eller när Kustbevakningens räddningsledare fattar ett sådant beslut. Orsaken till dessa förberedelser är att undvika ett miljöhot om oljan skulle läcka ut i vattnet.

  • Fartyget kommer att bogseras till hamn, vilket Transportstyrelsen beslutar om när läget är sådant att det går att genomföra.

  • Under tisdagen bistår Räddningstjänsten med drönare för att ytterligare undersöka brandhärden.

  • Samtliga involverade förbereder sig på en insats som pågår i flera dygn ännu.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen