MÅNDAG 6 DECEMBER 2021


Foto/källa: Kustbevakningen

Brandbekämpningen på fartyget Almirante Storni utanför Vinga i Göteborgs skärgård går nu in på sitt tredje dygn

Med oförminskad styrka pumpar Kustbevakningens största fartyg KBV 001 och KBV 002 tillsammans med flera bogserbåtar stora mängder vatten över branden som ännu inte slocknat.

– Vi fortsätter att bekämpa branden så att den inte sprider sig på fartyget. Samtidigt samarbetar vi med fartygets ägare och andra aktörer för att hitta alternativa lösningar på att komma åt själva brandhärden, kommenterar räddningsledare Jonas Holmstrand.

Branden startade i lördags strax före klockan 15. Det brinner i virke tätt lastat ovan däck vilket gör branden mycket svårsläckt.

– Under dagen har vi haft god hjälp av Kustbevakningens flyg för att identifiera brandhärdens exakta läge, fortsätter räddningsledare Jonas Holmstrand. Vi har också rekvirerat hjälp från Räddningstjänsten Stenungssund med en drönare som ger oss bilder och information om värmeförhållandena ombord.

Själva fartyget har aldrig börjat brinna utan det är virkeslasten som brinner. Almirante Storni har hela tiden varit funktionsdugligt, befälhavaren och besättningen finns kvar ombord tillsammans med specialutbildade brandmän och en representant från Kustbevakningen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen