MÅNDAG 6 DECEMBER 2021

Idag testas VMA

Idag klockan 15.00 testas varningssystemet VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Utomhusvarningssystemet, även kallat Hesa Fredrik, kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter, och idag avslutas testet med signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Förr i tiden, under Cementas dagar i Hällekis, testades det som på den tiden kallades flyglarm (VMA fanns inte då) tror att denna signal från Hesa Fredrik ljöd den första måndagen varje månad. Idag finns ingen Hesa Fredrik i Hällekis.

Källa: Krisinformation.se