MÅNDAG 6 DECEMBER 2021


KBV 310 var tidigt på plats den 4:e december och började släcka den brinnande lasten - Foto: Kustbevakningen

Släckningen av den brinnande fartygslasten utanför Göteborg fortsätter

Text uppdaterad kl 12:20 den 6 december 2021

Arbetet med att släcka branden på Almirante Storni har under dagen fortsatt med oförminskad styrka. Läget är sedan söndagen ännu oförändrat.

Vad händer nu?
Brandläget är statiskt. Vattenbombningen har en dämpande effekt men det är fortfarande svårt att komma åt brandhärden. Vi har kontroll över att branden inte sprider sig i detta läget.

Vilka resurser arbetar med branden?
Igår kväll anslöt ytterligare ett av Kustbevakningens största fartyg, KBV 002 Triton, från Gotland för att hjälpa till. Tillsammans kan Kustbevakningens två största fartyg spruta närmare 5 000 kubikmeter vatten per timme vid full effekt. Därutöver finns flera bogserbåtar som också sprutar vatten över elden.

Kustbevakningens flyg filmar med värmekameror under dagen för att identifiera var brandbekämpningen har störst effekt. Vi har också rekvirerat hjälp från Räddningstjänsten Stenungssund med en drönare som ger oss livebilder samt värmeförhållanden ombord.


KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton bekämpar branden tillsammans med bogserbåtar den 6:e december- Foto: Kustbevakningen

Hur är förutsättningarna just nu?
Det är bra väder för tillfället med en ostlig vind på 6-8 m/sekund. Prognosen säger att vädret kommer försämras under eftermiddagen.

Brinner fartyget?
Nej, det är fortfarande virkeslasten som brinner, inte fartygskonstruktionen. Fartyget har inga upplevda förändringar i stabilitet, utan flyter säkert med hjälp av pumpmöjligheter ombord. Vattnet som sprutas rinner av kontinuerligt genom att fartyget lagts lite på sidan.

Hur ser planerna ut framöver?
Beslutet är att fartyget ska ligga kvar utanför Vinga och fokus är att släcka branden på plats. Parallellt ser vi över andra scenarier. Vi har exempelvis förberett för att kunna läktra bränslet som finns i tankarna vid behov. Vi ser också över hur fartyget på sikt ska kunna transporteras till en kaj eller vad som händer om vädret försämras kraftigt. Allt arbete sker i nära samarbete med flera andra aktörer.

Hur fungerar kommunikationen med dem som finns ombord på fartyget?
Befälhavaren och hela besättningen är kvar ombord. Där finns också en kustbevakare placerad sedan i lördags och flera specialutbildade brandmän. Det är en stor fördel att ha ett nära samarbete ombord på själva fartyget. Fartyget är fortfarande funktionsdugligt men med vissa begränsningar.

Observera att vi uppmanar allmänheten att inte bege sig ut till olycksplatsen för att inte hindra insatsen som sker på plats.

Text uppdaterad kl 17.40 den 5 december 2021

Under hela söndagen har Kustbevakningen tillsammans med bogserbåtar och Sjöräddningssällskapet fortsatt att pumpa stora mängder vatten över det brinnande virket ombord på Almirante Storni som ligger ankrat utanför Vinga.

– Det brinner fortfarande. Vi har begränsat branden så att den inte spridit sig, men den svårsläckt, säger Fredrik Tyrén, Kustbevakningens räddningsledare.

– Vi fortsätter nu med full kraft för att bibehålla situationen och kunna bekämpa branden. Flera aktörer är involverade i arbetet, vilket är helt nödvändigt för den här typen av händelser. Kustbevakningen leder insatsen, men är beroende av flera andra, fortsätter Fredrik Tyrén.

Brinner lasten ombord på fartyget fortfarande?

Ja, men de stora mängderna vatten som pumpas över virket har en dämpande effekt på branden. MSB har under söndagen även vattenbombat från helikoptrar för att mer effektivt nå den brinnande lasten i mitten på fartyget. Det har haft liten effekt på grund av väderförhållandena, helikoptrarna finns i beredskap för att kunna användas igen om väderförhållandena blir mer gynnsamma.

Kan Kustbevakningen inte ha fler fartyg som bekämpar branden?

Det får inte plats fler räddningsenheter runt branden av säkerhetsskäl. Men KBV Triton är på väg från Gotland för att bistå i räddningsarbetet och kommer fram vid 20-tiden ikväll. Vi behöver ta höjd för att räddningsarbetet kan dra ut på tiden och KBV 002 ska kunna bytas av med KBV 001 där besättningen arbetat oavbrutet sedan lördagskvällen. Kustbevakningens flyg har fotograferat branden ovanifrån med värmekamera för att identifiera de hetaste områdena.

Planeras andra åtgärder?

Vi fortsätter med arbetet att släcka branden med vatten, men för att vara förberedda om branden skulle sprida sig ombord planerar vi hur vi skulle kunna läktra fartygets drivmedel. Sprider sig elden vill vi snabbt kunna tömma tankarna på hybridoljan som fartyget körs på. Detta planeras i samarbete med befälhavaren ombord på fartyget och våra andra samarbetspartner.

Under lördagsnatten fortsatte släckningsarbetet efter att det börjat brinna i lasten ombord på ett fartyg i Göteborgs skärgård. – Branden är inte släckt men vi har begränsat dess framfart och ser att vårt arbete har en effekt, säger Kustbevakningens stabschef Markus Erik Green.

Uppdaterad kl. 9.43 den 5 dec 2021

Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon ingår i räddningsinsatsen tillsammans med flera bogserbåtar, enheter från Sjöräddningssällskapet och specialutbildade brandmän finns ombord på haveristen. Under natten har Polisens helikopter hjälpt till att dokumentera brandens spridning.


KBV 310 transporterar specialutbildade brandmän - Foto: Kustbevakningen

Sex frågor till Kustbevakningens stabschef Markus Erik Green:

Hur ser det ut vid olycksplatsen just nu vid 05:00 på söndagsmorgonen?
Det är mörkt och blåsigt. Just nu ser vi inga eller mycket få öppna lågor. Det brandhärjade området är omgärdat av rök och ånga från allt släckvatten.

Vad gör branden svår att släcka?
Fartyget är fullastat med sågat virke som är tätt packat. Vi har hittills lyckats begränsa brandens spridning men har svårt att släcka de delar av lasten som brinner mest. Under natten har vi tillsammans med bogserbåtarna arbetat intensivt med våra vattenkanoner från båda sidor för att få kontroll över branden.

Vad finns det för risker?
I nuläget är det delar av virkeslasten ovan däck som brinner, inte själva fartyget. Både besättning och fartygets bränsletankar befinner sig i den bakre delen av det 177 meter långa fartyget medan branden pågår i den främre delen. Den stora risken är att branden sprider sig och det har vi från början arbetat med att förhindra. Hittills har vi lyckats skydda fartyget och dess besättning tillsammans med samverkande aktörer.

Vilka ingår i räddningsarbetet?
Räddningsarbetet leds av Kustbevakningens stab i Göteborg i samverkan med flera myndigheter och andra aktörer. Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon ingår i räddningsinsatsen på plats tillsammans med flera bogserbåtar, enheter från Sjöräddningssällskapet och specialutbildade brandmän finns ombord på haveristen.

KBV 001 Poseidon i Göteborg deltar i släckningsarbetet men var inte det första Kustbevakningsfartyget på plats. Vad beror det på?
Vi har tre fartyg i 001-serien runt om i landet och har inte möjlighet att bemanna samtliga fartyg årets alla dagar. Just denna dag hade inte Poseidon full bemanning och vi behövde därför ringa in personal vilket gjorde att det tog längre tid att lämna kaj. Två Kustbevakningsfartyg var snabbt på plats och deltog i det initiala släckningsarbetet.

Finns det någon prognos över när släckningsarbetet är klart?
Inte i nuläget. Vi utvärderar löpande effekterna av våra insatser och fortsätter med storskalig brandsläckning för att begränsa och bekämpa branden. Samtidigt stärker vi upp ytterligare med ett stort Kustbevakningsfartyg i form av KBV 002 Triton som är på väg för att delta i räddningsoperation och förbättra vår uthållighet.


Flera bogserbåtar bidrar i släckningsarbetet - Foto: KustbevakningenDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen