LÖRDAG 4 DECEMBER 2021


Besättningen ombord KBV 310 deltar i släckningsarbetet - Foto: Kustbevakningen

Så arbetar Kustbevakningen med den pågående fartygsbranden utanför Vinga

Det brinner i virkeslasten ombord på ett fartyg utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Kustbevakningen är på plats med flera enheter. – Vi arbetar tillsammans med räddningstjänsten och privata aktörer för att släcka branden, säger räddningsledare Jonas Holmstrand.

Branden bröt ut strax före klockan 15 på lördagseftermiddagen. Det brinner i virke tätt lastat ovan däck vilket gör branden mycket svårsläckt. Kustbevakningen har fartyg på plats som deltar i släckningsarbetet. Även Sjöräddningssällskapet har enheter i området.

Huvuddelen av släckningsarbetet har under kvällen utförts av två bogserbåtar. Specialutbildade brandmän från Göteborg och Karlskrona finns ombord på haveristen under ledning av Kustbevakningen. Med hjälp av en bogserbåt har fartyget vridits med vinden för att begränsa brandens spridning.

Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningsinsatsen. Besättningen är kvar ombord på haveristen och inga personskador har rapporterats. Kustbevakningens roll är miljöräddning till sjöss. Fokus ligger på att skydda miljö och egendom genom att få kontroll över branden för att sedan ta in fartyget till kaj.

– Vi arbetar tillsammans med räddningstjänsten, och privata aktörer för att släcka branden och rädda fartyget. Räddningsarbetet kommer fortsätta pågå under kvällen och natten, säger Kustbevakningens räddningsledare Jonas Holmstrand.

Flera aktörer inblandade i insatsen

Under lördagskvällen har samverkansmöten genomförts mellan Kustbevakningen, räddningstjänsten, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Göteborgs hamn, Polisen med flera.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kustbevakningen