FREDAG 3 DECEMBER 2021


Från vänster: Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige; Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg samt Runo Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Tidaholm - Foto/källa: Specialfastigheter

Första spadtaget för stor utbyggnad av anstalten Tidaholm

I friskt vinterväder togs det första spadtaget för utbyggnaden av anstalten Tidaholm. Det är en stor satsning på en större och modernare anstalt där byggarbetet kommer pågå under flera år.

Utbyggnaden innebär att sju nya boendehus ska uppföras. Utöver dessa planeras också sysselsättningshus, en ny byggnad för inpasseringskontroll och administration, bevakningscentral, omlastningscentral och ett nytt centralkök. Totalt ökar anstalten kapaciteten från dagens 180 platser till 320.

På fredagen togs det första spadtaget till utbyggnaden av Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg, Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter, Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige samt Runo Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Tidaholm.

– Utbyggnaden av Tidaholmsanstalten är ett stort, komplext och spännande projekt som vi är mycket glada över att få genomföra tillsammans med vår kund och våra samarbetspartners. Här bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Byggarbetet startar utanför det befintliga anstaltsområdet med bland annat nytt personalhus, omlastningscentral, miljöstation samt förråd. Därefter byggs de första boendehusen, även de utanför nuvarande anstaltsområde. Projektet genomförs i etapper och beräknas preliminärt vara helt klart våren 2028.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Specialfastigheter