FREDAG 3 December 2021

Antikvarisk städning av Klosterkyrkan i Varnhem

Sedan september i år har Klosterkyrkan i Varnhem varit stängd på grund av antikvarisk städning, ett arbete som leds av en antikvarie från Jönköpings läns museum.

Alla ytor i kyrkan kommer att rengöras noga, ytskikten gnuggas rena med en latexsvamp för att minska mängden av mögelsporer i den gamla medeltida kyrkan.

Det kommer att bli en stor förändringen i kyrkan när de ljusa väggarna åter träder fram efter rengöringen, en rengöring som säkert var välbehövligt då det var väldigt läge sedan detta gjordes.

Arbetet med bl.a. rengöring kommer att hålla på fram till påsk 2022 och återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen den 17 april.

Under tiden som Varnhems kyrka är stängd kommer Skärvs kyrka vara huvudkyrka i Valle församling.