TORSDAG 2 December 2021

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Idag släppte man data för vecka 47, denna data uppdateras en gång i veckan. Från och med 1 november 2021 redovisas antalet inneliggande patienter med covid-19 enbart för hela Västra Götalandsregionen en gång i veckan.Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida