ONSDAG 1 December 2021


Foto/källa: Lidköpings kommun

Lokalvården i Lidköpings kommun blir mer digital

I höst har ett nytt projekt för att digitalisera och utveckla lokalvården i Lidköpings kommun startat.

- 120 lokalvårdare som arbetar i Lidköpings kommun städar tillsammans 250 000 kvadratmeter i 200 olika fastigheter. En av våra målsättningar är att vara i framkant inom lokalvård i offentlig verksamhet. Under coronapandemin har det blivit än mer påtagligt hur viktig denna funktion är för att hålla en god hygien och kunna använda våra offentliga lokaler. På De la Gardiegymnasiet och Villa Videbeck startar ett pilotprojekt med ett digitalt städverktyg som ska förenkla dokumentationen och kommunikationen för lokalvårdarna. Vi vill också hitta positiva effekter i arbetstid och planering av personal säger Fredrik Strandrot, enhetschef på Måltid & Lokalvård i Lidköpings kommun.

Genom en iPadapp får lokalvårdarna tillgång till ritningar, en bättre översikt över dagens arbetsuppgifter och kan enkelt dokumentera extraarbete.

Igår monterades de första ipadarna och det blev äntligen dags för lokalvårdarna att för första gången logga in och lära känna systemet.

- Det här ska bli spännande! säger Ann-Jeanette Johansson, lokalvårdare på De la Gardiegymnasiet. Monica Arthursson, håller med sin kollega och tillägger - Det verkar bra det här, kul!

Projektet kommer följas upp, dokumenteras och utvärderas för att se om det når avsedd effekt. Efter avslutat projekt kommer en utvärdering genomföras för att se om det digitala städverktyget kan implementeras på fler ställen inom kommunen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun