ONSDAG 1 December 2021


Foto från Pixabay

Länsstyrelserna kontrollerar evenemang från 1 december

Från och med idag, den 1 december införs möjligheten att använda vaccinationsbevis och krav att vidta vissa smittskyddsåtgärder på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 besökare. Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn och kontrollera att de nya åtgärderna införs och följs.

För att minska risken för en ökande smittspridning har regeringen beslutat att, från och med idag den 1 december, införa möjligheten att använda vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Länsstyrelsen har, enligt den tillfälliga covid-19-lagen, i uppdrag att kontrollera att lagen följs och verksamhetsutövarna som berörs av lagstiftningen är skyldiga att följa den.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter med smittskyddsåtgärder som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och hur dessa kan genomföras smittsäkert, inomhus med fler än 100 deltagare, med eller utan vaccinationsbevis.

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som berörs av de nya föreskrifterna.

- Vi har haft en beredskap för att starta upp tillsynen igen vid behov så vi är redo. Nu börjar arbetet med att inventera vilka evenemang som är på gång i vårt län och kontakta arrangörer för att se hur de hanterar de nya åtgärderna och vilka lösningar de infört, säger Anneli Wejke, funktionschef för pandemitillsynen.

På vår webbplats finns mer information om smittskyddsåtgärderna som införs den 1 december och vårt tillsynsuppdrag enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen (lansstyrelsen.se)


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland