ONSDAG 24 NOVEMBER 2021


Foto från Pixabay

Färre pensionärer i Västra Götaland får avslag på ansökan om bostadstillägg

Under det första halvåret 2021 fick ungefär tre av tio pensionärer i Västra Götaland, 31 procent, avslag på sin ansökan om bostadstillägg. Det är en minskning jämfört med samma period 2020, då 43 procent av ansökningarna avslogs. Det visar ny statistik från Pensionsmyndigheten.

– Det är positivt att andelen avslag på ansökningar om bostadstillägg minskar. Det betyder att Pensionsmyndighetens handläggare lägger mindre tid på ansökningar som i slutändan inte beviljas, vilket innebär att de pensionärer som har rätt till tillägget kan få besked snabbare, säger Sabina Masic, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.

Grundkraven för att ha rätt till bostadstillägg är att man är 65 år eller äldre och bor i Sverige. Dessutom behöver hela den allmänna pensionen och hela premiepensionen tas ut. Utöver grundkraven är bostadstillägget till för de som har låg pension, små tillgångar och låga inkomster.

Under första halvåret 2021 fattade Pensionsmyndigheten beslut om 5 359 ansökningar om bostadstillägg från pensionärer i Västra Götaland. Av dessa avslogs 1 666 ansökningar. Det kan jämföras med 6 190 ansökningar och 2649 avslag under första halvåret 2020.

Av de 1 666 ansökningar som avslogs under första halvåret 2021 berodde 1540 avslag på för höga inkomster eller tillgångar.

– Bostadstillägget presenteras ofta som ett supertillägg för pensionärer, men många av de som söker får avslag eftersom de inte uppfyller kraven. Ett enkelt sätt att ta reda på om man kan få bostadstillägg är att använda verktyget på Pensionsmyndigheten.se för att göra en preliminär beräkning, säger Sabina Masic.

Fakta om bostadstilläggetDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Pensionsmyndigheten