LÖRDAG 30 OKTOBER 2021


Ingka Group skänker 110 miljoner euro – motsvarande 1,1 miljarder kronor – till alla medarbetare runt om i världen att dela på. Gåvan är ett sätt att visa uppskattning för allas insatser under pandemin. - Foto/källa: IKEA

IKEA tackar alla medarbetare med 1,1 miljarder kronor för insatserna under pandemin

Ingka Group* tackar alla sina medarbetare med en gåva på 1,1 miljarder kronor för deras insatser under pandemin. I Sverige beräknas varje heltidsarbetande medarbetare få dryga 9 000 kronor – oavsett enhet, position och lönenivå.

- De senaste 18 månaderna har det blivit ännu tydligare att våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång. Under IKEAs kanske svåraste tid någonsin har de visat vad ”tillsammans” betyder och hur entreprenörsanda, mod och kundfokus ser ut när det verkligen gäller. Våra medarbetare har burit IKEA genom pandemin och jag är övertygad om vi kommer ut på andra sidan ännu starkare, säger Lena Herder, landschef för IKEA Sverige.

Utbetalningen är en engångssumma för att belöna insatser under pandemin. Ingka Group erbjuder redan en årlig ”One IKEA”-bonus, baserad på enskilda bolags och enheters prestationer, samt en pensionsavsättning via lojalitetsprogrammet ”Tack!”.

- Omställningen att möta våra kunder på nya sätt, har påskyndats under pandemin. Vi har reviderat planer, byggt om och tänkt om, med den envisa optimism som genomsyrar hela IKEA. Vi har mött kunder på nya sätt både fysiskt och digitalt och vi har lärt oss massor. Därför är jag glad att vi som arbetsgivare kan visa tacksamhet för den insatsen på detta sätt, säger Lena Herder.

En del i att stötta alla medarbetare under pandemin

Ingka Group driver varuhus på 32 marknader och har drygt 170 000 medarbetare. Summan fördelas på alla som var anställda den 31 augusti 2021 och arbetar kvar när pengarna betalas ut i januari nästa år. Summan 9 000 kronor baseras på en heltidstjänst.

- Sedan pandemins början har vi strävat efter att stötta våra medarbetare – i linje med våra värderingar och vårt humanistiska synsätt – den här gåvan är en del i det arbetet, säger Ulrika Biesèrt, People & Culture manager på Ingka Group och tillägger att koncernen under covid-19 hanterat otroliga utmaningar och därmed visat hur förändringsbenägen och lösningsorienterad organisationen är.

För verksamhetsåret 2021 redovisade Ingka Group en total försäljning på 37,4 miljarder euro, en ökning med 6,3 procent jämfört med föregående års 35,2 miljarder euro. Online-försäljningens andel av den totala försäljningen ökade från 18 till 30 procent. Trots pandemin öppnade koncernen ytterligare 26 nya butiker.

*Ingka Group är den största franchisetagaren inom IKEA och driver varuhus på 32 marknader. Sverige är en av dessa marknader.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: IKEA