LÖRDAG 30 OKTOBER 2021


Bild av SeppH från Pixabay

Regeringen ger stöd för bättre uppkoppling på tåg

Regeringen har fattat beslut att statligt stöd får lämnas till företag så att de kan genomföra åtgärder i syfte att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022. Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet att tillämpa förordningen.

- Möjligheten till bra uppkoppling under tågresan är avgörande för att kunna bo och arbeta i hela landet. Jag är glad över att vi nu kan stödja åtgärder som förbättrar täckningen för Sveriges tågresenärer, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Under 2020 samlade regeringen tåg- och mobiloperatörer och myndigheter, för att hitta gemensamma lösningar till bättre uppkoppling på tåg. Regeringen uppdrog i november 2020 åt PTS att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.

PTS lämnade februari 2021 en rapport med förslag till olika åtgärder som kan bidra till bättre täckning för resenärer i fjärrtågstrafik. Rapporten remissbehandlades under våren. Arbetet med att ta fram stödförordningen var mycket intensivt och det fanns flera frågor som behövde analyseras; vilket gjorde att förordningen kan vara på plats först under 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Infrastrukturdepartementet/Regeringen