FREDAG 29 OKTOBER 2021


Foto/källa: Kustbevakningen

Kustbevakningen ska kunna ge ordningsbot till personer som ”buskör” med bland annat vattenskoter

Regeringen har remitterat ett förslag som ska ge Kustbevakningen möjlighet att ge ordningsbot till personer som ”buskör” med bland annat vattenskoter.

De senaste åren har användningen av vattenskotrar ökat, och de körs ofta i hög fart nära land, hamnar och badplatser. Detta har lett till att antalet olyckor har ökat och ”buskörningen” stör både människor, djurliv och miljö. Idag kan Kustbevakningen utfärda ordningsböter för ett flertal brott, och nu föreslås att även ”störande körning till sjöss” ska kunna lagföras omedelbart och effektivt på plats.

– En person som kör vattenskoter eller något annat fartyg på ett snabbt, störande och vårdslöst sätt ska kunna lagföras på ett snabbt sätt på platsen för brottet. Förlaget att Kustbevakningen omedelbart ska kunna ge ordningsbot är en del av flera åtgärder som regeringen går fram med för att öka trafiksäkerheten till sjöss och göra våra hamnar och badplatser tryggare, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Justitiedepartementet