ONSDAG 27 OKTOBER 2021


Här ses utsikten från den sjätte etappen i bostadsområdet Sjölyckan i Mariestad - Foto: Tuana

Tävling om mark på Sjölyckan i Mariestad

Det fortsätter att hända grejer i Mariestads nyaste stadsdel Sjölyckan. Nu bjuder Mariestads kommun in till en markanvisningstävling där en attraktiv byggrätt ligger i potten.

Med sin härliga utsikt över Vänern och fina läge har Sjölyckan blivit populärt bland nybyggarna. I samband med den sjätte byggetappen väljer Mariestads kommun att anordna en markanvisningstävling.

Exploateringschef Erik Randén konstaterar att det rör på sig på många håll i Mariestad och att intresset för Sjölyckan varit stort bland byggherrarna.

Mariestad är inne i en expansiv fas och många har ögonen på oss. Metsä Tissues och Kriminalvårdens stora satsningar skapar flera hundratals jobb inom de närmaste åren, vi ser att det kommer finnas ett stort behov av nya boenden, säger Erik Randén.

I dagsläget finns inga vakanser bland hyresrätter i tätorten.

Markanvisningstävlingen gäller en byggrätt på cirka 4 300 kvadratmeter där högsta tillåtna byggnadshöjd är 28 meter. Erbjudandet kommer att ges till den bäst bedömda helhetslösningen gällande prisbild, utformning, hållbarhet och genomförandetid. Det läggs extra vikt på genomförandetid eftersom bostadsförsörjningen är en prioriterad fråga i Mariestads kommun.

Tävlingen pågår fram till den 1 december och vinnaren kommer att offentliggöras i samband med att ett tilldelningsbeslut tas av kommunen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun