ONSDAG 27 OKTOBER 2021

Lägesrapport VGR: Covid-19 ökar på nytt i Västra Götaland

Nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland ökar. Vecka 42 konstaterades 737 nya fall, en ökning med 23 procent jämfört med föregående vecka. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg betonar att det är viktigt att stanna hemma om du känner dig förkyld.

Antalet bekräftade fall ökar nu efter en tidigare minskning under några veckor.

Efter en lång period med nationella restriktioner och rekommendationer har nu många börjat återvända till arbetsplatser samt röra sig ute på evenemang och tillställningar. Men det är lika viktigt som tidigare att stanna hemma och undvika kontakt med andra vid symtom på luftvägsinfektion. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

– Det har hela tiden funnits en smittspridning i samhället och nu ser vi en ökning av nya fall. Om du får symtom på luftvägsinfektion – stanna hemma och utsätt inte andra för smitta. Och om du inte har vaccinerat dig är det dags nu, säger Thomas Wahlberg.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen