MÅNDAG 25 OKTOBER 2021


Skissbild, SJs nya regionaltåg. Utseendet på tåget kan komma att ändras - Foto/källa: SJ

SJ köper nya regionaltåg

För att möta det ökade intresset för klimatsmarta, bekväma och effektiva tågresor har SJ beslutat att köpa in 25 nya regionaltåg. De kommer bland annat att användas för den regionala trafiken i Stockholm-Mälardalen.

SJ har genomfört en upphandling och beslutat tilldela kontraktet på minst 25 nya regionaltåg till CAF. Köpet av de nya tågen är en av de allra största tågaffärerna i SJs historia.

Under de senaste 20 åren har tågresandet i Sverige mer än fördubblats. 2019 var ett rekordår vad gäller tågresandet i landet. Coronapandemin har minskat resandet men SJ ser det som en tillfällig nedgång i efterfrågan, och förbereder nu för att möta ett allt större tågresande genom att köpa nya regionaltåg. Enligt SJ är möjligheten att erbjuda allt fler möjlighet att välja tåget en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.

Investeringen i nya regionaltåg är en del av SJs satsning på cirka tolv miljarder i nya och upprustade tåg, där de nya regionaltågen utgör cirka tre miljarder. Tågen kommer att ha plats för många resenärer, tre ihopkopplade tåg får cirka 1000 sittplatser.

- Vi köper tåg för att möta en allt större efterfrågan, inte minst i Stockholm Mälarregionen. Trots att tågen kommer ha gott om sittplatser har vi ändå lagt ribban högt vad gäller komfort. Tågen ska fungera både för den som reser i en till två timmar men även för den som reser längre. Ett mer flexibelt arbetssätt innebär att många kan tänka sig att pendla lite längre än tidigare, där man är på arbetsplatsen 1-3 dagar per vecka och samtidigt utnyttjar tågets stora fördel, att det går bra att använda restiden till arbete, rekreation eller vila, säger SJs affärschef Jan Kyrk.

Tågens utformning och funktion bygger på en rad kundundersökningar, både SJs egna men även enkäter som pendlarföreningar och andra resenärsgrupper genomfört. Involveringen av SJs ombordpersonal har också varit viktig i framtagningen av kraven på de nya tågen.

De nya regionaltågen kommer att trafikera linjerna Stockholm-Västerås-Örebro-Skövde-Göteborg, Stockholm-Uppsala, Linköping-Norrköping-Stockholm-Arlanda-Uppsala-Gävle-Ljusdal samt Kalmar-Göteborg där de kommer att ersätta dagens loktåg. De nya tågen förväntas kunna sättas i trafik under 2025.

- Tillsammans med Mälardalstrafiks stora satsning på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälarregionen kommer SJs trafik med nya regionaltåg bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande region, genom att erbjuda ett omfattande nät av regionala tågförbindelser med tät trafik med moderna tåg, säger Jan Kyrk.

De nya regionaltågen är anpassade för svenskt klimat. Tågen är utformade för enkel påstigning, vilket särskilt underlättar för personer med funktionshinder. Vissa utrymmen är avsedda för förvaring av cyklar, barnvagnar och bagage. Det kommer att vara bekvämt att arbeta ombord på tåget, bland annat med effektiv uppkoppling. Tågen är snabba, med en topphastighet på 200 km/h.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SJ