TISDAG 19 OKTOBER 2021

Satsningar på besöksnäringen i Spiken

För ett antal år sedan genomfördes en medborgardialog om hur området Spiken på Kållandsö skulle kunna utvecklas. Då framkom bland annat önskemål om fler bilparkeringar, fler ställplatser för husbilar, en gång- och cykelförbindelse genom bebyggelsen med mera. Dessa förslag har tagits i beaktning i den detaljplan som just nu tas fram.

Några förslag ur planen

  • Den befintliga östra parkeringen föreslås utökas med cirka 90 parkeringsplatser och 21 ställplatser för husbilar. Här kan även en servicestation och tömningsstation för husbilar placeras.
  • Etablering av ny parkeringsyta med 160 platser på kommunal mark, söder om fiskeläget, med funktionen extra parkeringsplatser under högsäsong och som avställningsplats för båttrailers vid sjösättning och upptagning av båtar.
  • En gång- och cykelväg som förstärker kopplingen mellan Spiken och Läckö
Ta del av förslaget i sin helhet på kommunens hemsida


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun