TISDAG 19 OKTOBER 2021


Foto: Ulf Nyhlén

Agera nu och skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Nu är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige på väg mot andra länder. Tyvärr tyder också fynd hos vilda fåglar under sommaren och hösten på att fågelinfluensaviruset har stannat kvar i miljön och hos vilda lokala fågelarter i betydligt högre utsträckning än tidigare säsonger. Det är nu alltså extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och tänka extra på biosäkerheten på gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

Säsongen 2020/2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Nu finns risk för nya infektioner hos vilda och tama fåglar och det är extra viktigt att du som djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker dina hygienrutiner.

- Goda hygienrutiner är a och o för alla djurägare. Det är också bra att förbereda för att det kan bli aktuellt att behöva ta in sina fåglar för att skydda dem, och hur man då kan göra det på ett så bra sätt som möjligt, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Vi följer noggrant utvecklingen av fågelinfluensa på vilda fåglar i Europa för att snabbt kunna agera och eventuellt införa de nödvändiga restriktionerna med målet att minimera antalet drabbade tama fjäderfä.

Var extra uppmärksam

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som vi har sett cirkulera senaste året och som har förorsakat stora utbrott hos fjäderfän har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet.

För att inte få in fågelinfluensa in i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

För att få ett bra underlag för att bedöma risken för utbrott av fågelinfluensa i olika regioner uppmanas allmänheten att fortsätta att rapportera sjuka eller döda fåglar till SVA på rapporteravilt.sva.se.

Tänk på att undvika direkt kontakt med självdöda fåglar genom att använda handskar eller till exempel plastpåsar som kan rullas över den döda fågeln.

Allmänna tips
  • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Skräm bort andfåglar om de samlas i närheten av din anläggning och vidta åtgärder för att hålla alla typer av vilda fåglar borta från byggnader med tama fåglar.
  • Se till att byggnader är hela och underhållna.
  • Skydda ventilation med nät/huvar.
  • Ha goda skötselrutiner.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor när du går i utrymmen där du håller fåglar och tvätta händerna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jordbruksverket