MÅNDAG 18 OKTOBER 2021

Påbörjad återhämtning av besöksnäringen i destinationen

Förra veckan släppte SCB gästnattstatistiken till och med augusti 2021 och vi kan se en viss tendens av återhämtning från det mycket kritiska läget under pandemin. Den totala beläggningen på hotell, stugbyar och vandrarhem har ökat med 20% i hela destinationen sedan 2020 men ligger fortfarande en bit under nivåerna 2019 pga en mycket tuff inledning på året.

- Vi ser att beläggningsgraden i början av 2021 var mycket låg, men att våren och framförallt sommarmånaderna har haft riktigt bra beläggning i hela destinationen, vilket räddar upp den totala statistiken för hela året än så länge. För camping är inte siffrorna för hela sommaren släppta ännu, men till och med juli kan man också se en tendens till ökning jämfört med 2020 års siffror, men även här är det en bit kvar till nivåerna som var innan pandemin.

Destination Läckö-Kinnekulle genomför besöksundersökningar i destinationen varje år. I år har 350 besökare intervjuats på olika platser i destinationen.

- Vi håller fortfarande på att analysera undersökningarna, säger Anna Ohlin Ek, VD på Destination Läckö-Kinnekulle, men det vi kan utläsa direkt är att vi fortsatt har fler besökare från närområdet än innan pandemin. Knappt 40% av de tillfrågade är förstagångsbesökare, detta är en betydligt lägre siffra än 2020 då de var hela 75% förstagångsbesökare. Om vi ska dra några slutsatser kring det så var ju 2020 året då svenskarna återupptäckte nya delar av Sverige, i resultatet av 2020 års undersökning svarade 98% av våra besökare att de kunde tänka sig ett återbesök i destinationen och med årets resultat kan vi då konstatera att så troligtvis har skett.

Huvudsakliga reseanledningar till destinationen är Läckö Slott, Kinnekulle, Spiken, Lidköping, Naturen och närheten till sjön i kombination med släkt- och vänbesök.

Destination Läckö-Kinnekulle har de senaste åren haft fokus på att samla in mer information om husbilsbesökare och därför är 100 av de intervjuade personerna hitresta med husbil. Genom dessa intervjuer får vi med oss underlag till framtida utveckling såsom vilken typ av platser de vill stå på, vilken service som efterfrågas och intressant fakta kring betalningsvilja där ca 75% av dessa uppger att de är positiva till att betala för att ställa upp sin husbil på ordnade ställplatser i vår destination.

Eftersom vi också har fokus på att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt ställs även frågor om hur besökarna transporterar sig till och i vår destination och kring deras attityder till hållbara transporter. Här ser vi i år en mycket intressant attitydförändring då omkring 70% av de tillfrågade uppger att de gärna reser mer hållbart under sin semester. Den siffran har varit runt 45% tidigare så det är en svängning. Vidare uppger de att de viktigaste faktorerna för att välja hållbara transportsätt är miljön, bekvämligheten, priset, flexibiliteten och upplevelsen av att resa på andra sätt än med egen bil.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle