ONSDAG 13 OKTOBER 2021


Foto: SCR Svensk Camping/Anna Hult

Rekordmånga svenska gäster på Sveriges campingplatser under juni till augusti

Nya siffror från SCB/Tillväxtverket visar på en rekordstark avslutning av sommarkvartalet juni till augusti för Sveriges campingplatser. Under augusti ökade antalet gästnätter med 21 procent jämfört med 2020. För hela perioden juni till augusti ökade antalet gästnätter med 20 procent jämfört med föregående år. Logiintäkterna uppgick under samma period till 1,5 miljarder SEK, en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

- På många håll i landet fick vi en fantastiskt bra avslutning på sommaren. Branschen fortsätter att växa och vinna mark i Sverige och vi ser att det internationella intresset kom tillbaka när många restriktioner släpptes, säger Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping.

Juni till augusti

Totalt hade Sveriges campingplatser 10,9 miljoner gästnätter under juni till augusti 2021. Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period 2020. Camping var därmed Sveriges största semesterboende även 2021 med 43 procent av alla turistövernattningar. De svenska gästnätterna ökade med 9 procent jämfört med samma period 2019. Det innebär att det var fler svenska gäster på Sveriges campingplatser under sommaren 2021, än innan pandemin.

Internationell återhämtning

Återhämtningen på de internationella marknaderna höll i sig och fick förnyad kraft i augusti. Det gäller framförallt den tyska och nederländska marknaden. Tillsammans nådde de 90 procent av volymen från rekordåret 2019.

- Intresset för svensk turism och utomhusupplevelser har ökat under många år och har nu fått extra fart. Vi ser en snabb återhämtning internationellt på flera marknader och ser fram emot ett mer normalt läge även för den norska marknaden 2022, säger Peter Jansson.

Totalt uppgår antalet gästnätter på Sveriges campingplatser fram till och med augusti till 13,5 miljoner. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2020.

Siffrorna från SCB är preliminära och presenterades den 7:e oktober 2021. Den slutliga statistiken för 2021 släpps i april 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SCR Svensk Camping