TISDAG 12 OKTOBER 2021

Bild av Frantisek Krejci från Pixabay

Höj skatteavdraget på pensionen för att slippa kvarskatt

Den som är pensionär eller snart ska gå i pension kan behöva kontrollera att pensionsutbetalare gör tillräckligt skatteavdrag under 2022. En pensionär får ofta pension från flera olika utbetalare och den som fortfarande jobbar får även lön. Den som får inkomster från flera utbetalare riskerar att få kvarskatt 2023 eftersom de sammanlagda skatteavdragen på inkomsterna året innan då kan bli för låga.

– Det enklaste sättet för att undvika kvarskatt är att be sin pensionsutbetalare eller arbetsgivare om att dra mer skatt. Du kan exempelvis höja ditt skatteavdrag på den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. På så sätt kan du enkelt undvika kvarskatt, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Kvarskatten beror på att den som betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta pensionen eller lönen, bara drar skatt enligt skattetabell för just denna inkomst. Skatteavdraget kan då bli för lågt eftersom övriga utbetalare ska dra av 30 procent i skatt.

Det går även att begära jämkning av skatt. Den som inte själv vill höja skatteavdraget kan istället begära jämkning hos Skatteverket för att undvika kvarskatt. Det går att ansöka om jämkning antingen i e-tjänsten eller på en pappersblankett. En ansökan om jämkning kan göras när som helst under året, men den som vill jämka för 2022 behöver ansöka om det senast den 8 november. En jämkning gäller som längst till årets slut.

Jämkning för den som är pensionär

pensionsmyndigheten.se


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skatteverket