ONSDAG 6 OKTOBER 2021

Äntligen utvärderar Unesco Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark skickade hösten 2019 in ansökan om att bli godkända som Sveriges första Unesco globala geopark. Nu kommer två personer från det Globala Geoparksnätverket för att göra en utvärdering av området.

– Enligt normal procedur skulle ansökan utvärderats sommaren efter, det vill säga 2020, men på grund av pandemin ställdes det in, säger Anna Bergengren, koordinator på Platåbergens Geopark. Därför känns det extra spännande att det äntligen blir av!

De två utvärderarna som kommer är Alexandru Andrasanu (Rumänien) och Sigurdur Sigursveinsson (Island), och de är på plats mellan den 6 och 10 oktober.

– De kommer både ha möten med oss i geoparksteamet och se på vår verksamhetsplan, vår ekonomi, avtal med mera, men även resa runt och titta på besöksmål och träffa politiker och samarbetspartners, säger Anna Bergengren.

Vänersborgs kommunalråd Benny Augustsson ser fram emot besöket:
- Att bli den första Geoparken i Sverige skulle betyda att det blir lättare att marknadsföra våra berg internationellt och är viktigt för vår besöksnäring, säger han.

De två utvärderarna skriver en rapport efter sitt besök, med en rekommendation om ett av tre möjliga utfall: grönt, gult eller rött kort. Grönt kort betyder att geoparken blir godkänd direkt. Rött kort och ansökan avslås. Gult kort betyder att ansökan skjuts upp två år och geoparken får en lista med rekommendationer att förbättra.

I dagsläget finns det 169 globala geoparker i 44 länder världen över, bland annat i alla våra nordiska grannländer. Det är en omfattande ansökningsprocess för att få statusen, som garanterar att endast satsningar med hög kvalitet och långsiktig stabilitet blir godkända.

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner. Platåbergen i Västergötland är världsunika och vittnar om flera geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling.

Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv, värdefulla naturtyper och fascinerande platser att besöka.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Vänersborgs kommun