LÖRDAG 2 OKTOBER 2021

Nu ökar risken för viltolyckor

Nu närmar vi oss den tid på året när vi människor rör oss till och från arbete och aktiviteter på samma tider som viltet rör sig mest i landskapet. Då ökar risken att råka ut för en viltolycka, särskilt i viltrika områden.

- Vi ser tydliga toppar när under dygnet som viltolyckorna anmäls och det är under tider när vi människor tar oss till och från arbete och aktiviteter. Vi har en topp i anmälningarna runt fem, sex på tidiga kvällen och en topp vid tiotiden på kvällen säger Hanna Dittrich Söderman, processledare för Nationella viltolycksrådet vid Polismyndigheten.

Det finns ett samband mellan hur mycket vilt det finns lokalt och antalet viltolyckor. Viltolyckorna sker framför allt i viltrika områden på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Ungefär 75 % av viltolyckorna sker med rådjur. Flest olyckor sker i de södra delarna av landet där det finns både mycket vilt och mycket trafik.

- Viltolyckorna sker framför allt på medelstora vägar i viltrika områden. Om det är riktigt tät trafik hela dygnet, kommer viltet att undvika att korsa vägen. Det är på vägar som saknar viltstängsel och där det är lite lugnare trafik emellanåt som riskerna är som störst fortsätter Hanna Dittrich Söderman.

Vi vill vi uppmana människor att prata med varandra och göra sina medtrafikanter uppmärksammade på vilt och viltolyckor så man håller sig uppmärksam på vägarna säger marknads - och kommunikationschef Johan Boström hos Jägarnas Riksförbund.

Hur kan man minska risken för viltolycka?

Om olyckan är framme

Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Man ska larma polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så att det slipper lida.

Mer information

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella viltolycksrådet finns på www.viltolycka.se.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jägarnas Riksförbund